Višenamjenske potisne prikolice

Fliegl sustav potiskivanja jedinstveni je sustav za kvalitetan transport robe. Potisna prikolica Gigant može se koristiti tijekom cijele godine bez obzira radi li se o travnoj ili kukuruznoj silaži, krumpirima, velikim balama ili teškim teretima – Fliegl potisna moć nema granice.

ASW 80

ASW 110

ASW 140

ASW 160

ASW 253

ASW 258

ASW 268

UKUPNA NOSIVOST (kg)

8000

11000

14000

16000

20000

20000

20000

BROJ OSOVINA

2

2

2

2

2

2

2

VLASTITA MASA (kg)

3300

3300

3950

4200

4600

5400

6500

DUŽINA SANDUKA SA STRAŽNJOM STRANICOM (mm)

5100

5100

5600

5600

5600

6100

7100

ŠIRINA SANDUKA (mm)

2380

2380

2380

2380

2380

2380

2380

BOČNA VISINA SANDUKA (mm)

1500

1500

1500

1500

1500

2000

2000

ZAPREMINA SANDUKA (BEZ PRESANJA) cca m³

20

20

22

22

22

30

35

ZAPREMINA SANDUKA (SA PRESANJEM) cca m³

30

30

33

33

33

54

60

 

ASW 270

ASW 288

ASW 393

ASW 488

ASW 493

ASW 248 S

ASW 263 S

UKUPNA NOSIVOST (kg)

29000

29000

29000

40000

40000

20000

20000

BROJ OSOVINA

3

3

3

4

4

2

2

VLASTITA MASA (kg)

7780

8720

9450

9910

10200

4800

5500

DUŽINA SANDUKA SA STRAŽNJOM STRANICOM (mm)

8100

9100

10100

9100

10100

4800

6300

ŠIRINA SANDUKA (mm)

2380

2380

2380

2380

2380

2380

2380

BOČNA VISINA SANDUKA (mm)

2000

2000

2000

2000

2000

1250

1250

ZAPREMINA SANDUKA (BEZ PRESANJA) cca m³

40

45

50

45

50

14

19

ZAPREMINA SANDUKA (SA PRESANJEM) cca m³

70

80

82

80

82

 

ASW 363 S

ASS 281

ASS 291

ASS 299

ASS 381

ASS 391

ASS 399

UKUPNA NOSIVOST (kg)

29000

Max ukupna masa 44000 (zakon dopuštena)

BROJ OSOVINA

3

2

2

2

3

3

3

VLASTITA MASA (kg)

6200

7500

8500

9200

7900

8900

9600

DUŽINA SANDUKA SA STRAŽNJOM STRANICOM (mm)

6300

8100

9100

10100

8100

9100

10100

ŠIRINA SANDUKA (mm)

2380

2380

2380

2380

2380

2380

2380

BOČNA VISINA SANDUKA (mm)

1250

2000

2000

2000

2000

2000

2000

ZAPREMINA SANDUKA (BEZ PRESANJA) cca m³

19

40

45

50

40

45

50

ZAPREMINA SANDUKA (SA PRESANJEM) cca m³

70

80

82

70

80

82